Loading the player...

Blood on the Sun (1972)

1h 34m

During WWII the Japanese occupied most of China and used the people for forced labor. They were notoriously cruel and some Chinese rose in resistance.

CAST: CHING CHING CHANG, PENG TIEN, HSIAO-PING YANG, YUAN YI, YUNG KUAN,KAI KANG, SHAO CHUN CHANG, YUN WEN CHANG, CHIANG CHAO, HSIN YI CHEN, FU HUNG CHENG, WAN HSI CHIN, MEI-FUNG TUNG FANG, WEI-HSIUNG HO, PO WEI HOU, HSING HSIEH, CHEN-PENG KAO, BLACKIE SHOU LIANG KO, YI KWAN, TE-NAN LAI, JACK LONG, MING MIN, LI-PAO OU, CHUAN-LING PAN, TING-KEN SHIH, YAO FEI TAI, HUNG TSAI, FEI WANG, KAI WANG, YUNG SHENG WANG
DIRECTOR: SHING YUAN SUN, TING MEI SUNG
DURATION: 94 MINS